ფოლადის ძირითადი ჟანგბადის ღუმელი

ცეცხლგამძლე ფოლადის ძირითადი ჟანგბადის ღუმელისთვის

ჩვენ ვაწვდით სხვადასხვა ცეცხლგამძლე ფოლადის ძირითადი ჟანგბადის ღუმელისთვის
მაგნეზიის ნახშირბადის აგური ---სამუშაო ფენა
მაგნეზიის აგური ---უსაფრთხო ფენა