მბრუნავი ღუმელი

მბრუნავი ღუმელი

ჩვენ ვაწვდით სხვადასხვა ცეცხლგამძლე საშუალებებს მბრუნავი ღუმელისთვის
ცეცხლმოკიდებული აგური, მაღალი ალუმინის აგური, სპეციალური ალუმინის აგური, კორუნდის აგური, სილიციუმის აგური, მაგნეზიის ქრომის აგური, მაგნეზია ჰერცინიტის აგური, მაგნეზია სპინელის აგური